LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 34
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, promesa koncesji to

A.
B.
C.
D.