LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 48
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do

A.
B.
C.
D.