LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 48
Porządkując akta można uszeregować je według metody, która polega na stosowaniu kombinacji cyfrowo-literowej kodowania danych, zwanej

A.
B.
C.
D.