LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 24
Wyciąg z Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., Nr78, poz. 483zpóźn. zm.) Z przedstawionych przepisów wynika, że izba wyższa parlamentu może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej w terminie
A.
B.
C.
D.