LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 44
Dyrektor Jan Nowak po otrzymaniu pisma naniósł na nim następujące informacje: - imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie pisma; - datę i sposób załatwienia pisma. Jak nazywa się czynność, którą wykonał dyrektor?

A.
B.
C.
D.