LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 36
Czynności, związane z transformacją danych wejściowych na dane wyjściowe, to

A.
B.
C.
D.