LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 8
Z zamieszczonego schematu struktury organizacyjnej Urzędu Miasta wynika, iż Kierownik Biura Obsługi Mieszkańca otrzymuje polecenia bezpośrednio od
A.
B.
C.
D.