LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
Z treści niniejszego zaświadczenia wynika, iż Pani Marianna Kowalska kieruje Wydziałem Komunikacji
A.
B.
C.
D.