LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 4
Na podstawie danych zawartych w tabeli, wskaż wartość zysku netto.
A.
B.
C.
D.