LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 47
Na podstawie zamieszczonej treści notatki służbowej można stwierdzić, że
A.
B.
C.
D.