LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 1
Pismo, które odzwierciedla określony stan faktyczny, sporządzane w formie aktu, w którym ustala się przebieg wydarzeń, dokonane czynności lub stwierdzone fakty, to

A.
B.
C.
D.