LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 29
W tabeli przedstawiono wyniki, jakie uzyskała grupa słuchaczy z egzaminu ze statystyki. Na podstawie danych w niej zawartych, określ wartość mediany.
A.
B.
C.
D.