LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 27
Z zamieszczonego wykresu wynika, że stopa bezrobocia była największa wśród osób z wykształceniem
A.
B.
C.
D.