LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 19
Pan Jan Nowak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą postanowił zaciągnąć na 3 miesiące kredyt w wysokości 2 000 złotych przy oprocentowaniu 15% w skali roku. Wysokość należnych odsetek wyniesie

A.
B.
C.
D.