LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 2
Zagrożeniem dla życia pracownika, występującym podczas obsługi stanowiska komputerowego, jest

A.
B.
C.
D.