LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 2
Informacjom niejawnym, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się klauzulę

A.
B.
C.
D.