LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 24
Jan Kowalski w trakcie podłączania do sieci elektrycznej nowego komputera uległ porażeniu prądem elektrycznym. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu polega na

A.
B.
C.
D.