LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 26
Zgodnie z przepisami BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, odległość między pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora powinna wynosić, co najmniej
A.
B.
C.
D.