LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 32
Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny
A.
B.
C.
D.