LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 37
Wymiary nominalne cegły ceramicznej dziurawki to

A.
B.
C.
D.