LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 18
Kolejność czynności przy wykonywaniu tynków trój warstwowych, na uprzednio oczyszczonym przygotowanym podłożu, jest następująca.

A.
B.
C.
D.