LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 14
Wskaż właściwości technologiczne charakteryzujące konstrukcje strunobetonowe.
A.
B.
C.
D.