LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 22
Przed rozpoczęciem prac związanych z zagospodarowaniem placu budowy, teren powinien zostać przekazany

A.
B.
C.
D.