LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 11
Na którym schemacie prawidłowo rozmieszczono elementy zagospodarowania placu budowy?
A.
B.
C.
D.