LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
Pytanie nr 35
Wskaż środek transportu, który umożliwia transport materiałów budowlanych tylko w kierunku pionowym
Wolisz testy bez reklam?
WYŁĄCZ REKLAMY TERAZ
A.
B.
C.
D.