LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 42
W jaki sposób należy składować żelbetowe prefabrykowane płyty ścienne?

A.
B.
C.
D.