LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 43
Cegły budowlane powinny być składowane w stosach do maksymalnej wysokości

A.
B.
C.
D.