LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 23
Na podstawie przedstawionego przekroju poziomego klatki schodowej, określ wysokość stopni w biegu - h oraz poziom najwyższej kondygnacji - H
A.
B.
C.
D.