LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 41
Wskaż wykres sił poprzecznych dla belki swobodnie podpartej obciążonej jak na rysunku
A.
B.
C.
D.