LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 43
Która instalacja budowlana podlega okresowej kontroli stanu technicznego co najmniej raz na 5 lat?

A.
B.
C.
D.