LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 7
Rozbiórkę budynków murowanych należy prowadzić stopniowo rozpoczynając od demontażu

A.
B.
C.
D.