LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 13
Rozbiórkę murowanej ścianki działowej należy wykonać po

A.
B.
C.
D.