LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 28
Prętami zerowymi w kratownicy obciążonej jak na rysunku są między innymi
A.
B.
C.
D.