LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 43
Na rysunku przestawiono pręt rozciągany osiowo siłą P=20 kN Ile wynosi wartość naprężenia normalnego we wskazanym przekroju tego pręta?
A.
B.
C.
D.