LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 44
Wartości składowych reakcji podpór belki swobodnie podpartej przedstawionej na rysunku są następujące
A.
B.
C.
D.