LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 6
W skład dokumentacji powykonawczej, kompletowanej po zakończonej budowie, wchodzą między innymi

A.
B.
C.
D.