LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 17
Na podstawie zamieszczonej tabeli KNR oblicz, ile m3 desek iglastych o grubości 38 mm kl III należy przygotować do wykonania 2 jednakowych stóp trapezowych o łącznej objętości 6 m3
A.
B.
C.
D.