LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 43
Na podstawie zamieszczonej tabeli KNR oblicz, ile piasku należy zamówić do przygotowania 2 m3 zaprawy wapiennej wykonanej przy użyciu wapna suchogaszonego, jeżeli stosunek wapna do piasku ma wynieść 1:2
A.
B.
C.
D.