LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 44
Oblicz koszt robocizny związanej z ułożeniem płytek gresowych w pomieszczeniu nr 1, jeżeli na ułożenie 10 m2 tej posadzki potrzeba 15 roboczogodzin, a koszt jednej roboczogodziny wynosi 10,00 zł.
A.
B.
C.
D.