LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 41
Na podstawie zamieszczonego fragmentu kosztorysu ofertowego, oblicz koszt bezpośredni materiałów potrzebnych do wykonania 25 m3 podkładów betonowych na podłożu gruntowym
A.
B.
C.
D.