LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 3
Kontrolę prawidłowości podwieszenia elementu prefabrykowanego do urządzenia montażowego, przeprowadza się

A.
B.
C.
D.