LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 2
Na którym rysunku przedstawiono prawidłowo wykonane połączenie brytów tapety?
A.
B.
C.
D.