LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 11
Na stanowiskach pracy murarzy typowymi zagrożeniami są

A.
B.
C.
D.