LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 26
Stanowisko komputerowe zorganizowane zgodnie z zasadami ergonomii, powinno mieć ekran monitora usytuowany

A.
B.
C.
D.