LOGOWANIE

KWALIFIKACJA BD25 + BD29 + BD30 - CZERWIEC 2013

Pytanie nr 1
Aby udzielić pierwszej pomocy nieprzytomnemu poszkodowanemu w wyniku porażenia prądem elektrycznym, w pierwszej kolejności należy

A.
B.
C.
D.