LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE11 - PAŹDZIERNIK 2013

Pytanie nr 6
Na rysunku przedstawiono sieć komputerową w topologii
A.
B.
C.
D.