LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 33
Rada powiatu wydaje akty normatywne powszechnie obowiązujące w formie

A.
B.
C.
D.