LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 21
Organem właściwym do utworzenia i likwidacji gminnego ośrodka sportu i rekreacji jest

A.
B.
C.
D.