LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 4
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna nabywa z chwilą

A.
B.
C.
D.