LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2014

Pytanie nr 8
Sposobem nabycia prawa własności jest

A.
B.
C.
D.